This Page

has moved to a new address:

Makt som metafysik och mätbar enhet: I kväll: samtal på Moderna Museet i Stockholm: Makten över historien

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service