This Page

has moved to a new address:

Makt som metafysik och mätbar enhet: Söndag den 21/3: den sista utställningsdagen och en magisk tusen-gräns

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service